HJEM

HVORFOR VELGE VÅRE PRODUKTER

70% av avgjørelser om familie måltider og aktiviteter er sterkt påvirket av barn under 18 år!

Kilde: NDP Grupper 
Studie, 2013

Familier utgjør rundt 50% av restaurantens inntekter, med en gjennomsnittlig regning.

83% høyere en par og pensjonister! 

Kilde: NDP Grupper 
Studie, 2010

En studie gjort av NDP Gruppen i 2013 viste at nesten 1/3 av alle restaurantbesøk inkluderte barn! 

Kilde: NDP Grupper 
Studie, 2013

VÅRE PRODUKTER

AKTIVITETSPOSER

AKTIVITETSBØKER

BORDBRIKKER

SESONG PRODUKTER

TILLEGGS PRODUKTER

PROFILERTE PRODUKTER

NOEN AV VÅRE KUNDER